Loading...

RBTag

Personality

PERSONALITY

PROFIL PERSONALITI MyTAG


Ia merupakan satu set alat ukur psikologi yang dibina untuk mengukur 12 tret personaliti diri seseorang individu menerusi 93 item. Ia melaporkan nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu .95 menerusi Item Response Theory.


Tiada had masa yang ditetapkan untuk mengambil Profil Personaliti MyTAG. Walau bagaimanapun, purata masa untuk menjawab alat ukur psikologi ini ialah antara 10 hingga 15 minit sahaja. Anda hendaklah menjawab ke semua item yang dikemukakan dengan jujur dan ikhlas memandangkan tidak ada jawapan yang “BETUL” atau “SALAH.”


Sila baca setiap item dengan teliti. Anda sebaiknya memberikan jawapan yang pertama kali terlintas dalam fikiran kerana kebiasaannya itulah jawapan yang sebenarnya. 


Skala Profil Personaliti MyTAG  direkabentuk menerusi skala empat mata seperti berikut:


A : Sangat Tidak Setuju

B : Tidak Setuju

C : Setuju, 

D: Sangat Setuju