Loading...

RBTag

PENGENALAN

Profil RBTag merupakan alat ukur psikologi yang dibina khas untuk mengukur 10 tret diri yang merujuk kepada aspek integriti seseorang individu.

Ia direkabentuk berasaskan Situational Judgement Test (SJT) dan merujuk kepada nilai dan psikologi masyarakat Malaysia.

Profil RBTag melaporkan nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu alpha .90.

PASUKAN PENILAIAN PISKOMETRIK

1. Profesor Datuk Dr Mohd Tajudin Md Ninggal Profesor Psikologi Kaunseling OUM | Felo Persatuan Kaunseling Malaysia (Antarabangsa) | Pakar Psikologi Kaunseling | Kaunselor Profesional Berdaftar | Pengasas Persatuan Psikometrik Malaysia |  Pencipta Ujian Personaliti TAJMA dalam talian yang pertama di Malaysia. 

2. Prof. Madya Dr Adibah bt. Abdul Latif. Felo Penyelidik Pusat Sains & Teknologi Fiqh | Pakar Psikologi | Pakar Pengujian dan Pengukuran | Pakar Psikometrik Universiti Teknologi Malaysia.

3. Profesor Dr Rohana bt. Jani. Felo Penyelidik Kanan Ungku Aziz Pusat Kajian Pembangunan | Pakar Psikometrik | Pakar Perangkaan Universiti Malaya.

HUBUNGI KAMI

Malaysian Community Care Foundation (MCCF)
Alamat Kami : 1-122, Jalan Prima SG 5, Prima Sri Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor.
Telefon Pejabat +603-6178 6093